terugbetaal & retourneringsbeleid

Retourneren / wettelijke bedenktijd

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@creabeads.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug via bankoverschrijving. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, onzorgvuldig zijn verpakt of beschadigd aankomen kunnen wij helaas niet (volledig) crediteren. De kosten die wij hierdoor oplopen worden in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. Retourzendingen die niet gemeld zijn worden niet in behandeling genomen. De verzendkosten worden alleen vergoed wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd. Als er een deel van de bestelling wordt geretourneerd, worden de verzendkosten niet vergoed.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Handgemaakte producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, tenzij er door Creabeads een fout is gemaakt en het product daardoor niet volgens vooraf afgesproken specificaties voldoet.

Formulier

download hier uw formulier om een product te retourneren.